Education
Search
⌃K

BAS Roadmap (Polish)

Początek 2021: Założenia projektu Strona i whitepaper Start tokena Model zarządzania Nagrody za staking/farming Wersja alpha gry Sprzedaż Gamesterów NFT Beta 1.0 z nagrodami Budowanie zespołu
Konstrukcja - Q1: Odświeżenie marki/informacji NFT Launchpad Farming bananów w Beta 2.0 Marketplace Faza 1 ekosystemu NFT Wydanie gry/integracja NFT
Przybycie - Q2: Plemiona CEX listing Lootbox farming Faza 2 ekosystemu NFT Podróże w metaverse cz. 1 Tryb turniejowy
Elysium - Q3 Podróże w metaverse cz. 2 Rywalizacja plemion Jungle essence farming Faza 3 ekosystemu NFT Zmiana na system bez gasu Portfel metaverse
Exodius - Q4 Farming terytorialny Faza 4 ekosystemu NFT Nagrody za Betę Tower Defense Połączenie multi-chain Integracja mobilnej aplikacji Integracja programu na komputerach
Eksploracja 2023: Wydanie wielu gier Gra Wojna Terytorialna Integracja VR i AR BAS DAO treasury program Produkcja tytułu AAA