Education
Search
K

Whitepaper_BAS_Polish

Page 1

WPROWADZENIE

Block Ape Scissors buduje ekosystem gier Metaverse Play to Earn, zwany „Earniverse”, integrujący NFT jako zbywalne zasoby w grze do wykorzystania przez postacie, zapewniając bonusy i mnożniki nagród w postaci tokenów platformy.
Platforma zawierać będzie szereg typów, modeli i gatunków gier, aby zaspokoić różnorodne zainteresowania, dostępność i środowiska w grach. Początkowo oferty gier będą publikowane w środowisku lowpoly, aby zminimalizować wymagania systemowe, zapewniając wysoki poziom kompatybilności urządzeń.
System NFTS stworzony przez BAS obejmuje starannie opracowane atrybuty, które można kierować inteligentnymi kontraktami, wykorzystując je w grze w celu zwiększenia możliwości zarobkowych lub zapewnienia bonusów, funkcji lub wymagań dotyczących wyjątkowych ofert. Wiele NFTS tworzy część pakietów lub zapewnia określone uprawnienia do gier, wydarzeń, konkursów i struktur nagród, wraz z integracją NFT stron trzecich w celu zaspokojenia stale rozwijającego się Metaverse.
Dzięki temu gracze zdobywają specjalne tokeny służące do ulepszania NFT, aby łączyć ze sobą cechy, ulepszać przedmioty i postacie lub tworzyć power-upy do specjalnych zastosowań. Postaciami, przedmiotami i power-upami można handlować bezpośrednio na rynku BAS, aby dzięki indywidualnym strategiom osiągać szybsze postępy.
Niektóre NFT, takie jak Gamester NFT, obsługują model Champion. Model Champion to umowa dzierżawy własności zawierana pomiędzy właścicielem zasobu (Gamester) a graczem, który chce zostać zatrudniony do rozgrywki w celu zdobycia dzielonych nagród. "Championi" są wybierani przez właścicieli Gamester do walki i poszukiwania przygód w ich imieniu podczas planowania kolejnych ruchów.
Ekosystem będzie miał ogromne możliwości włączenia do Earniverse, ustawiając graczom zerową barierę wejścia i zapewniając im nieskończone możliwości kapitalizacji w ciągle zmieniającej się meta. System ten pozwoli każdemu i na dowolnym poziomie wydatków, wskoczyć do akcji i zacząć budowanie swojego portfolio i realizowanie strategii w Earniverse.

MISJA, WIZJA I CEL

Nasza misja jest jasna: stać się ekosystemem numer 1 w obszarze gier Metaverse. Nasza wizja łączy DeFi, NFT, gaming i Play to Earn, które wykorzystując Metaverse, tworzy kwitnący Earniverse.
Naszym celem jest zapewnienie użyteczności, zaangażowania i integracji wszystkim członkom Metaverse oraz udostępnienie każdemu z nich możliwości uczestniczenia w zróżnicowanej gospodarce wykorzystując jej ogromne możliwości.
Page 2

MOŻLIWOŚCI METAVERSE

Koncepcja Metaverse łączy ludzi, zasoby i użyteczność w interoperacyjny, skutecznie działający i nieograniczony ekosystem, tworząc bardziej emocjonujące i bezproblemowe sposoby interakcji, prowadzenia działalności i rozrywki. Wierzymy, że Metaverse całkowicie zmieni istniejący sposób, w jaki ludzie łączą się, wchodzą w interakcje, bawią się i komunikują między sobą na skalę globalną.
Wykorzystując sprawdzone zarówno unikalne i semi-unikalne zasoby oraz poprzez gamifikację w całkowicie otwartej i niczym nieograniczonej interakcji, dostawcy Metaverse są w stanie opracować zupełnie nowe modele biznesowe, które mają potencjał do spowodowania ogromnego poruszenia w środowisku przestarzałej technologii, rozrywce i grach.
Block Ape Scissors buduje ekosystem, który wykorzystuje Metaverse do zgrywalizowanego systemu Play to Earn, zwanego Earniverse. Earniverse zapewni dostęp zarówno graczom jak i traderom, właścicielom, twórcom, markom, dostawcom gier i wszelkiego rodzaju uczestnikom, którzy chcą wykorzystać przejście na Metaverse. Po pewnym czasie miliony użytkowników będą uczestniczyć i wnosić wkład w gospodarkę BAS.

W OSTATNIM SPRAWOZDANIU NA TEMAT METAVERSE, GRAYSCALE INFORMUJE;

„Metaverse wciąż się kształtuje. Co oznacza, że istnieje możliwość konkurowania z gigantami web 2.0 w celu wprowadzenia zmian i stania się liderem rynku w tej przestrzeni. Rynkowa szansa na wprowadzenie Metaverse w życie może być warta ponad 1 bilion dolarów w rocznych przychodach i może konkurować z firmami web 2.0, których wartość rynkowa wynosi obecnie 15 bilionów dolarów”.
Najszybszą strategią rynkową dla firm gamingowych, gigantów web 2.0 lub czołowych marek, które chcą zwiększyć swój zasięg w Metaverse i zacząć wykorzystywać swoją przewagę, jest współpraca z renomowanymi dostawcami Metaverse w celu tworzenia nowych, ekscytujących ofert. W tej sytuacji różne możliwości współpracy z Block Ape Scissors stają się bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.
Page 3

MOŻLIWOŚCI METAVERSE

Blockchain Play to Earn i GameFi to właściwie dość przestarzałe koncepcje, wykorzystywane przez nową technologię, umożliwiającą zupełnie nowe modele, aplikacje i możliwości. Strategie motywacyjne, nagradzające wysiłek lub pracę w przeciągu określonego okresu czasu, są dostępne od pokoleń. Metaverse po prostu zapewnia otwarte środowisko, w którym aktywa, ludzie i infrastruktura mogą być wielofunkcyjne i wszechobecne, co zasadniczo zwiększa możliwości zarabiania, użytkowe i interaktywne.
W chwili pisania tego tekstu obecny zbiór ofert Metaverse nadal w dużym stopniu opiera się na przestarzałej koncepcji myślowej. Przestarzałe procedury konteneryzacji ofert i izolacji danych hamują rozwój i ekspansję wielu protokołów. Poniżej przedstawiono główne problemy i ich skutki.

MODELOWANIE LINIOWE I POJEDYNCZE

Wiele projektów P2E i GameFi zostało uruchomionych z pojedynczym, liniowym modelem, zależnym zarówno od zwiększonego popytu na graczy, jak i presji zakupowej w celu utrzymania modelu. Samo wyzwanie polega na tym, że po osiągnięciu nasycenia niszy, popyt na sam model P2E zmniejsza się i prowadzi do nadpodaży nagrody P2E.
Bez wprowadzenia zmian lub zapewnienia dodatkowych funkcji, wykorzystujących ten sam model ekonomiczny w celu pozyskiwania nowych graczy, popyt na te produkty w końcu spadnie. Jeśli skuteczny zwrot zostanie osiągnięty to najtrudniejszym aspektem, z którym trzeba sobie poradzić, jest wpływ ekonomiczny na obecnych graczy i członków. Jeśli baza graczy jest bardzo duża to zrównoważenie nowej meta, z już ustalonym modelem, może stać się bardzo trudnym zadaniem.

ŚRODOWISKA OGRANICZONE

Większość modeli Play to Earn stara się tworzyć ekscytujące, wciągające środowisko w nadziei na zbudowanie społeczności śledzącej dany projekt, jednak bez rozważenia możliwości wykorzystania ich produktów w innych projektach i integracji swojej oferty z innymi środowiskami.
Tworzenie pojedynczych ofert ogranicza potencjalny rozwój projektu i zapobiega łatwemu tworzeniu potencjalnie lukratywnych partnerstw z powodu granic technologicznych lub ograniczeń, które nie zostały uwzględnione w początkowej fazie tworzenia modelu projektu. Jest to aspekt długu technicznego, który stanowi przeszkodę dla szybszego rozwoju, ze względu na postawienie niepotrzebnych ograniczeń wokół interakcji, funkcji i użyteczności w ramach projektu lub sposobu wykorzystania ich zasobów w Metaverse.
Page 4

MOŻLIWOŚCI METAVERSE

Typowy model gry Play to Earn wymaga zakupu zasobów, w celu rozpoczęcia gry i zarabiania. Wyzwaniem przy tej architekturze jest to, że „poziom do wejścia” jest uzależniony od popytu na grę i ceny tokena. Im więcej osób jest zainteresowanych grą, tym droższy jest start nowego gracza.
W niektórych projektach wdrożono model „naukowy”, w którym właściciel aktywów przekazuje prawa do nich innej stronie, aby „wykonała pracę”. Model ten jest doskonały, jednakże początkowe implementacje tego systemu nadal reprezentują polaryzację „my i oni”, bez rozgałęzień i pośredniego punktu widzenia. Połączony model Pay to Earn z modelem "naukowym" jest skuteczny do osiągnięcia pewnego nasycenia, jednakże nie występuje tu ekonomia skali, która z łatwością pozwala nowym graczom, inwestorom i traderom wybrać własny rodzaj przygody i sposób, w jaki chcą wchodzić w interakcję z projektem w zależności od ich potrzeb lub budżetu, jakim dysponują. Ten system skutecznie tworzy klasę wyższą i klasę robotniczą. Tych niewielu, którzy mają tak wiele i tych wielu, którzy mają niewiele. Włączenie jest niezbędne w celu postępującej ekspansji.

OGRANICZENIA UŻYTKOWNIKA I INTERAKCJI

Obserwując obecne środowisko Play to Earn, większość modeli stosuje pojedynczą, izolowaną strukturę gry, z właścicielami zasobów i podstawową ofertą naukową. Ogranicza to projekt do ekspozycji na niszowych graczy, którzy doceniają swój model gry, ludzi, których stać na zakup lewarowanych aktywów bazowych oraz traderów, którzy chcą wykorzystać popyt na rynku.
Łącznym skutkiem większości tych sytuacji jest to, że publiczność i dostępni użytkownicy, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani udziałem w tych przedsięwzięciach, są ograniczeni do grupy docelowej, która jest zaledwie ułamkiem dostępnych użytkowników. Gdyby zakres modelu został poszerzony, aby umożliwić różne sposoby uczestnictwa, użytkownicy ci mogliby się również zaangażować. Ograniczenia interakcji tworzą potencjalny pułap dla projektu i stanowią barierę dla rozwoju.

MODELE NIEELASTYCZNE I META

Wiele istniejących projektów Play to Earn wdrożyło bardzo sztywne modele, które, jak wcześniej wspomniano, są zależne od takich aspektów, jak zwiększanie bazy graczy za pomocą mechaniki zarobków. Wprowadzenie dodatkowych struktur aktywów, atrybutów lub dostosowanie meta w tych scenariuszach może mieć szkodliwy wpływ na model ekonomiczny lub wywołać negatywne skutki dla osób, które zainwestowały w ten model, jeśli dojdzie w nim do zmian.
Należy być ekstremalnie ostrożnym, wprowadzając metazmiany w nieelastycznych modelach, ponieważ może to zirytować społeczność lub istniejących posiadaczy, co może łatwo doprowadzić do masowego exodusu, jeśli procedura zmian zostanie wykonana niestarannie lub nie uwzględniając wymaganej równowagi. Zwykle wymaga to niewiarygodnego wysiłku w sytuacji, jeśli nie zostało to pierwotnie zaplanowane przed uruchomieniem gry, a realistyczne uruchomienie gospodarki P2E bez wcześniejszego planowania ekspansji zapewnia jedną z okazji do wprowadzenia poprawnych i istotnych korekt. Modele te, zarówno dla graczy, jak i właścicieli aktywów, stanowią ciągłe ryzyko, które należy wziąć pod uwagę.
Page 5
Na rynku dostępnych jest już wiele gier Play to Earn. Większość z nich nie zwróciła się o opinię prawną, aby upewnić się, że ich modele i operacje w grach są zgodne z przepisami prawnymi związanymi z defi, hazardem i innymi obszarami znajdującymi się w tzw. szarej strefie, takimi jak zapewnianie nagród finansowych za bezpośrednią grę.
Rzeczywistość jest taka, że wysoki odsetek tych gier osiągnie pewien sukces, działając w szarej strefie lub wręcz nielegalnie, aby osiągnąć wzrost bazy graczy i popularności projektu, aż to momentu napotkania wyzwań prawnych. W najlepszym razie doprowadzi to do wymaganego zwrotu do modelu podstawowego, dostosowując struktury nagród i dewaluując aktywa nabyte w trakcie gry.

OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI DLA STRON ZEWNĘTRZNYCH

Metaverse to możliwość dla podmiotów zewnętrznych do wykorzystania swojej marki, odbiorców lub technologii w projektach Metaverse i związanych z nimi gospodarkach. Większość projektów Play to Earn lub GameFi ma zerową możliwość lokowania marki lub pełnego wykorzystania swoich ekosystemów i Metaverse przez firmy zajmujące się grami i gigantów web 2.0. Bez krzyżowania zasobów między ekosystemami jest to, po prostu, kolejny projekt Blockchain Gaming. A to zaledwie ułamek tego, co naprawdę ma do zaoferowania Metaverse.

BRAK ATRAKCYJNYCH PRODUKTÓW

Większość projektów Play to Earn koncentruje się na dostarczaniu użyteczności dla zasobów stworzonych dla ich własnego ekosystemu. Produkty te są zaprojektowane i wykonane wyłącznie z myślą o wspieraniu własnej marki. Prawdziwe projekty Metaverse dostrzegą zalety zapewniania elastycznego narzędzia dla tokenów, NFTS i ekosystemów partnerskich, aby wykorzystać je w kreatywny sposób, zapewniając możliwość wykładniczej ekspansji poprzez te dodatkowe społeczności.
Tworzenie produktów, systemów i gier wyłącznie dla zamierzonego ekosystemu to przestarzałe myślenie. Metaverse reprezentuje pogląd, w myśl którego możliwe jest wykorzystanie większej liczby odbiorców, łącząc ich w społeczności w sposób holistyczny. Gdy Metaverse nabierze rozpędu, słaba interoperacyjność będzie stanowić barierę dla postępu i zmusi projekty do ponownego przemyślenia ich podejścia.

NASZE ROZWIĄZANIE

Zespół Block Ape Scissors starannie opracował modele, systemy i architekturę Earniverse w oparciu o obserwacje istniejących problemów, posiłkując się poradami graczy, radców prawnych w kwestii zgodności, łącząc to wszystko z naszą wyjątkową wizją tego, co reprezentuje Metaverse oraz odpowiadając na pytanie, w jaki sposób możemy zapewnić możliwości zaangażowania, włączenia, kapitalizacji oraz interakcji pomiędzy wszystkimi potencjalnymi podmiotami w skalowalnym, zgamifikowanym ekosystemie.
Wielu z nas, przez około 6 miesięcy, definiowało początkowy model, planowało i budowało ekosystem, który iteracyjnie, przy zrównoważonym rozwoju, zapewnia wartość.
Page 6
(2nd time the same chapter)

EKOSYSTEM BAS

Nasza wizja Earniverse, dostępnej za pośrednictwem ekosystemu BAS, umożliwia intuicyjne i organiczne współistnienie następujących elementów:
1. ZRÓŻNICOWANE DOŚWIADCZENIE W GRACH
2. AKTYWA NFT W RÓŻNYCH FORMACH I MODELACH ZASTOSOWAŃ
3. TOKENOWE NAGRODY DO OKREŚLONYCH CELÓW
4. ZARZĄDZANIE DAO NA RZECZ WŁĄCZENIA DO SPOŁECZNOŚCI
5. EKONOMIA SKALI
6. RYNKI WTÓRNE I TRZECIORZĘDNE
7. MOŻLIWOŚCI DLA STRON ZEWNĘTRZNYCH
8. ZAKUP PRESJI NA TOKEN BAS
9. TOKEN BAS - PODATKI I ZWROTY

DOŚWIADCZENIE GAMINGOWE

Block Ape Scissors zapewni dostęp do wielu różnych rodzajów gier, formatów, trybów i gatunków. Zespół współpracuje ze studiem gier AAA, aby opublikować pierwszą ofertę gier, która obejmuje tryb LM battle, a następnie model turniejowej royale battle, z różnymi trybami gry, które są dopracowywane i udoskonalane na zasadzie iteracji.
Równolegle tworzymy własne studio gier Metaverse, aby rozwijać nasz pakiet Metaverse Adventure. Będzie on zawierać prototypy koncepcji gier do przetestowania przez społeczność, a najpopularniejsze modele zostaną włączone do pełnej oferty gier tworzonych wewnętrznie przez nasz stale rosnący zespół wysoko wykwalifikowanych developerów.
W centrum tworzonego przez nas świata, opracujemy również grę Tower Defense, zapewniającą wiele punktów interakcji wykorzystujących NFTS i różne nagrody tokenowe w ramach holistycznego modelu Play to Earn.
Page 7
Ponadto będziemy mieć kilka gier tworzonych przez inne studia, które będą stanowić część ogólnego ekosystemu i będą połączone z Earniverse.
Wrażenia z gry w ekosystemie BAS zostaną zaprojektowane tak, aby zaspokoić wymagania dotyczące różnych typów graczy, dostępności i stylów gry. Ponieważ to, co może odpowiadać jednej osobie, może nie być odpowiednim modelem dla innej. Zapewnimy, że z czasem co miesiąc będziemy mogli wykładniczo skalować naszych aktywnych użytkowników poprzez dywersyfikację gier, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

TOKENY NIEWYMIENNE

NFTS ma potencjał do odblokowania zbywalnej własności, praw, kwalifikowalności i włączenia w Metaverse. Nasz system NFTS wykorzystuje Chainlink VRF z maskowaniem unint256 bitów do definiowania zakodowanych charakterystyk i zarządzania inteligentnymi kontraktami.
Dzięki temu system NFTS utworzony w naszej infrastrukturze może być zastosowywany do konkursów, wydarzeń, struktur nagród i skutecznie dostosowywać meta na poziomie szczegółowym, aby zarządzać narracją dotyczącą równowagi i napędzać trendy w całym ekosystemie.
Zaprojektowaliśmy model NFT, który zawiera ogólne zasady interakcji z rosnącym ekosystemem i zapewnia ulepszoną mechanikę elastycznej meta, która obejmuje następujący system NFTS stworzony przez BAS;

NFT CEL

GAMESTER PODSTAWOWY POTENCJAŁ ZARABIANIA NFT
ZESTAW NFT ŁĄCZNY BONUS, KWALIFIKOWALNOŚĆ
PRZEDMIOT NFT POTENCJAŁ, BONUS W GRZE
POSTAĆ MAŁPY NOŚNIK NFT Z ATRYBUTAMI DO PRZENOSZENIA BONUSÓW
WZMOCNIENIA NFT BONUSY JEDNORAZOWE
System NFTS stworzony przez zewnętrznych dostawców będzie również miał użyteczną i wizualną reprezentację w ekosystemie BAS. Ich konkretny bonus i sposób, w jaki zostanie zastosowany, będzie zależeć od wpływu, jaki będzie on miał na samą meta. Będzie się to różnić w zależności od rodzaju partnerstwa, umowy, przyjęcia i prognoz.
Page 8

NAGRODY TOKENOWE

Niezbędne dla Earniverse są nagrody w postaci tokenów, które zapewniają określone zastosowanie w zależności od przypadku. Zaprojektowaliśmy model, który wykorzystuje 5 tokenów Play to Earn, aby umożliwić wykonywanie określonych funkcji za ich pomocą. Są to
TOKEN CEL
LB TOKEN MINT LOOTBOXY, PRZEDMIOTY RZEMIEŚLNICZE
BANANY ULEPSZENIA MAŁPY
ROCKS PRZEDMIOTY ULEPSZAJĄCE
JUNGLE ESSENCE WZMOCNIENIA RZEMIEŚLNICZE
MERRY BERRY JUICE HODOWANIE NOWYCH MAŁP
Rzeczywista zdolność zarobkowa każdego tokena będzie się wahać w zależności od rodzaju gry, wymaganego poziomu wysiłku i liczby tokenów potrzebnych do wykonywania odpowiednich funkcji.

ZARZĄDZANIE DAO

Wizja Block Ape Scissors dla DAO zapewnia strategię zarządzania z uwzględnieniem społeczności i posiadaczy BAS, ale nie ograniczając się do następujących obszarów;
1. AKCEPTACJA GRY STRON TRZECICH NA PLATFORMIE
2. TOKENOWE MODELOWANIE I RÓWNOWAGA
3. AKCEPTACJA ZEWNĘTRZNEGO NFT I PRZYPADKU JEGO UŻYCIA
4. FUNKCJA I RÓWNOWAGA ZEWNĘTRZNEGO NFT BOOST
5. RÓWNOWAŻENIE NFT OPARTE NA BAS
6. NAGRODY DAO (SKARBY)
7. DZIAŁANIA I INICJATYWY DAO
8. MECHANIKA TOKENÓW BAS ZWIĄZANA Z GRAMI I NFTS
9. DOSTOSOWANIA I DODATKI EARNIVERSE
10. PROPOZYCJE ULEPSZEŃ BAS (BIP)
11 MODELOWANIE PLEMION, DOSTOSOWANIA I ZMIANY
12 MODELOWANIE CHAMPION, DOSTOSOWANIA I ZMIANY
13. OGÓLNE ZMIANY META WPŁYWAJĄCE NA RÓWNOWAGĘ EKOSYSTEMU
BAS koncentruje się na zapewnieniu środowiska opartego na społeczności, które zachęca, nagradza, wspiera oraz pomaga w kształtowaniu kierunku, środowiska i szczegółowych parametrów, zapewniających dalsze budowanie ekosystemu, który jest tworzony dla ludzi i przez ludzi.
Page 9

ZRÓWNOWAŻONE SKALOWANIE

Wraz ze wzrostem liczby graczy w całym ekosystemie rozwinie się pełny obraz tego, jak kształtuje się wolny rynek dla różnych aspektów gospodarki posiadanej przez gracza. Popularność gry (gier) w porównaniu z podażą tokenów i zapotrzebowaniem na użyteczność tokenów wskaże wymagania dotyczące równowagi między modelami.
Ten workflow pomiędzy grami, NFTS i tokenami zapewni możliwość dokonywania szczegółowych zmian w meta w sposób iteracyjny, aby zachować równowagę podczas skalowania. Ponadto, gdy gospodarka należąca do gracza osiągnie dojrzałość i równowagę, będzie można wdrożyć trendy z korzystnymi strategiami, aby kształtować meta i budować cykle niezbędne do niekończącej się użyteczności i działalności gospodarczej.
RYNKI
Liczba gier na całym świecie wciąż rośnie o 5,6% w skali roku. Obecnie na całym świecie jest ponad 2,69 miliarda graczy. Szacuje się, że do 2023 roku będzie to 3 miliardy graczy.
LICZBA GRACZY NA CAŁYM ŚWIECIE - 2015 - 2023
W MILIARDACH
Krajem o największej liczbie graczy i przychodach są Chiny, tuż za nimi plasują się Stany Zjednoczone i Japonia.
Page 10
NAJLEPSZE ŚWIATOWE RYNKI GIER POD WZGLĘDEM PRZYCHODÓW W 2020 ROKU
W MILIARDACH DOLARÓW (USD)
(Countries from the left to the right):
Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Francja, Włochy, Hiszpania
Największym geograficznie regionem gamingowym jest zdecydowanie region Azji i Pacyfiku.
LICZBA GRACZY W REGIONIE W 2020 ROKU
W MILIONACH
(Continents from the left to the right)
Azja i Pacyfik, Europa, Bliski Wschód/Afryka, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna
Block Ape Scissors będzie agresywnie atakować wiodące rynki w zakresie gier online, Play to Earn i kryptowalut. Zespół przeprowadził badania i sformułował podstawowe strategie ekspansji na rynek, partnerstwa i penetracji kluczowych rynków. Wierzymy, że jesteśmy w lepszej pozycji niż jakikolwiek inny projekt GameFi, jeśli chodzi o przyjęcie na dużą skalę i skorzystać z ogromnych możliwości, jakie oferuje Metaverse.
Page 11
Setki milionów osób na całym świecie gra w gry online wyłącznie dla przyjemności. Gracze ci chętnie wykonują przeróżne zadania i questy lub zdobywają osiągnięcia, aby otrzymać nagrody, które nie prezentują żadnej rzeczywistej wartości i których nie można przenieść. Wielu z nich nie ma wystarczających dochodów lub nie ma ich wcale, aby zaangażować się w NFTS lub aktywa cyfrowe. Niesamowita szansa istnieje w interakcji pomiędzy graczami, z których jedna grupa „wykonuje pracę”, zaś druga posiada fundusze w postaci NFTS i zasobów cyfrowych. Aktywa te można skutecznie delegować za pomocą inteligentnych kontraktów, aby gracze "wykonujący pracę" mogli grać w imieniu tych z zasobami. Wtedy obie strony dzielą się zdobytymi nagrodami.
Modele wykorzystujące koncepcję delegowania graczy z różnymi ścieżkami i strategiami przez właścicieli zapewniają zerową barierę wejścia dla tych, którzy na starcie jako takich aktywów nie posiadają. Dywersyfikacja tych modeli, oferująca różnorodne strategie, tworzy wiele punktów wejścia z zerową opłatą, uchylając drzwi dla setek milionów graczy, aby mogli oni doświadczyć ekosystemu BAS z wolnymi od ryzyka możliwościami.
Elastyczność wbudowana w ekosystem BAS pozwala na szeroki zakres włączenia, niezależnie od stylu gry, umiejętności czy czasu, który należy poświęcić. Wraz z rozwojem ekosystemu, możliwości fraktalne będą ewoluować, a możliwości wejścia się spotęgują. Jest to klucz do masowej adopcji i podstawa rozwoju kwitnącego ekosystemu.

MOŻLIWOŚCI DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Block Ape Scissors oferuje natychmiastowe wejście na rynek dla gigantów web 2.0, studiów gier i najlepszych marek, aby zaangażować się w Metaverse bez ponoszenia kosztów i ryzyka związanego z wewnętrznymi inteligentnymi kontraktami technicznymi lub specjalistyczną wiedzą w zakresie NFT, dzięki wykorzystaniu ekosystemu opracowanego w celu interoperacyjności między zasobami, graczami i dostawcami.
Wykorzystywanie zaufanych stron, które działają zgodnie z legalnym modelem gier Metaverse, daje podmiotom zewnętrznym, które chcą uniknąć ryzyka, możliwość bezpośredniego zaangażowania w gospodarkę o wartości zbywalnej, będącą w posiadaniu gracza.
Niektóre z najlepszych strategii angażowania Metaverse przez BAS dla podmiotów zewnętrznych to;
 1. 1.
  INTEGRACJA Z METAVERSE POPRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 2. 2.
  DROBNA REFAKTORYZACJA KODU GRY DLA METAVERSE REWARDS
 3. 3.
  UMIESZCZANIE MARKI W GRZE W 3D
 4. 4.
  WERSJE NFT POD WSPÓLNĄ MARKĄ Z NARZĘDZIAMI W GRZE
 5. 5.
  ZREMASTEROWANE GRY DLA P2E I AKTYWÓW WŁASNYCH GRACZY
 6. 6.
  SPONSORING MARKI DLA EKOSYSTEMU
 7. 7.
  SPONSORING MARKI DLA PLEMION
 8. 8.
  EKSKLUZYWNE MODELE POLECAJĄCE METAVERSE
Page 12
BAS zamierza współpracować z partnerami w celu dalszego procesu adaptacji i udoskonalenia użyteczności ekosystemu poprzez rozszerzenie powiązania marki we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wierzymy, że wykorzystanie ekosystemu BAS będzie kluczowe dla wielu dużych graczy, którzy chcą wypróbować Metaverse.

TOKEN BAS

Token BAS to token ERC20 stworzony na Binance Smart Chain. Token ma przełączalny, zmienny system podatkowy w ramach inteligentnej umowy, umożliwiający projektowi lub DAO dostosowanie kwoty podatku wraz z preferowanymi miejscami docelowymi do transakcji poza ekosystemem.
Token BAS jest wymagany do składania propozycji zarządzania, głosowania i uczestniczenia w działaniach prowadzonych przez DAO. Będzie on podstawową częścią ekosystemu, a w większości przypadków, wymogiem dla następujących działań;
 1. 1.
  BICIE MONET
 2. 2.
  SUBSKRYPCJE WOJNY PLEMION
 3. 3.
  OPŁATY ZA DOSTĘP DO OKREŚLONYCH TRYBÓW GRY
Ponadto część przychodów wygenerowanych z rynku BAS zostanie przeznaczona na odkupienie tokena z otwartego rynku.
Zespół będzie z czasem kontynuował badania i rozwijał dodatkowe funkcje oraz użyteczność tokena.

TOKENOMIA BAS

Rodzaj alokacji PRCNT% TOKEN
SPRZEDAŻ PRYWATNA 10% 10 000 000
ZESPÓŁ 15% 15 000 000
KONKURSY I NAGRODY 5% 5 000 000
PUBLICZNA PRZEDSPRZEDAŻ 10% 10 000.000
PANCAKESWAP (PŁYNNOŚĆ) 10% 10 000 000
SKARBIEC DAO I PRZYSZŁY ROZWÓJ 15% 15 000 000
FARMING I GRAJ, ABY POZYSKAĆ 35% 35 000 000
Page 13
Tokeny drużynowe są odblokowywane przez okres 5 lat.
Każda transakcja poza platformą Block Ape Scissors (IE, za pośrednictwem DEX) wiąże się ze zmiennym podatkiem. Zakres podatku wynosi od 1 do 10%, który może zostać podzielony na 7 potencjalnych miejsc docelowych, używając dowolnego składu zmiennego. Nasz pełny zestaw zmian podatkowych:
Nazwa Cel
WYKUP WARTOŚĆ TOKENA
POSIADACZE ODBICIE
DOSTAWCY PŁYNNOŚCI WZROST APR
MARKETING MULTISIG WZROST
OPERACJE MULTISIG PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI
PULE NAGRÓD MULTISIG RETENCJA
NAGRODY MULTISIG BEZPIECZEŃSTWO
SKARBIEC DAO MULTISIG SPOŁECZNOŚĆ
W chwili pisania tego tekstu podatek od transakcji wynosi 5%, z czego 2,5% trafia do LP Farms, a 25% wspomaga działania marketingowe. Z biegiem czasu, w zależności od sytuacji lub wymagań, podatki związane z transakcjami zostaną ponownie poddane ocenie.
Page 14

MODELE EARNIVERSE – ETAP 1

Ekosystem BAS jest co prawda prosty z natury, jednakże złożony pod względem potencjalnych strategii i możliwości. Przygotowaliśmy kilka podstawowych diagramów w celu zilustrowania ścieżek, którymi gracze, traderzy, właściciele NFT oraz plemiona mogą łączyć się z Metaverse poprzez BAS.
 1. 1.
  WYŚWIETLA WORKFLOW GAMESTER NFT, KTÓRY PODEJMUJĄ GRACZE, ABY GRAĆ W GRY, ZDOBYWAĆ TOKENY I WYKORZYSTYWAĆ JE Z PRZEDMIOTAMI I MAŁPAMI.
 2. 2.
  ZAPEWNIA PROSTE WYJAŚNIENIE STRATEGII ZOSTANIA CHAMPIONEM BEZPOŚREDNIO POPRZEZ PLATFORMĘ.
 3. 3.
  POKAZUJE CHAMPION GRIND, W CELU UZYSKANIA WORKFLOW, GRANIA, ZARABIANIA, TWORZENIA, HANDLU I ULEPSZANIA
 4. 4.
  POKAZUJE TYPOWY PROCES HODOWLI MAŁP Z WYKORZYSTANIEM MERRY BERRY JUICE, ZAKŁADAJĄC, ŻE MAŁPY KUPOWANE SĄ NA RYNKU
 5. 5.
  DAJE PRZYKŁADY, W JAKI SPOSÓB GRACZE MOGĄ WYPOSAŻAĆ SWOJĄ MAŁPĘ W NFTS, ABY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BITWY.
 6. 6.
  ZAPEWNIA PRZEPŁYW CRAFT ITEMS POPRZEZ GENEROWANIE TOKENÓW LOOTBOX
 7. 7.
  WYŚWIETLA, JAK PODNOSIĆ POZIOM PRZEDMIOTU PO OTRZYMANIU ROCK TOKENÓW PODCZAS GRY
 8. 8.
  POKAZUJE, JAK PODNIEŚĆ POZIOM SWOJEJ MAŁPY BANANAMI PO GRZE
 9. 9.
  POKAZUJE, JAK TWORZYĆ POWER-UPY ZA POMOCĄ JUNGLE ESSENCE PO ZAROBKU POPRZEZ GRY.
 10. 10.
  WYŚWIETLA PODSTAWOWE CECHY PLEMION, OPARTE NA POSIADANIU WSZYSTKICH 5 KLAS MAŁP O NAJWYŻSZYM POZIOMIE I KINGPIN SET UTWORZONYM POMIĘDZY NIMI.
Page 15-19
DIAGRAM 1
 1. 1.
  Użyj GAMESTER NFT
 2. 2.
  Graj w grę w ekosystemie BAS
 3. 3.
  Zarabiaj tokeny
 4. 4.
  Handluj lub użyj
 5. 5.
  Podnieś poziom, wyposaż albo wyhoduj małpę
DIAGRAM 2
 1. 1.
  Graj w gry
 2. 2.
  Uzyskaj wysoką pozycję w rankingach
 3. 3.
  Zostań wybrany Championem
DIAGRAM 3
 1. 1.
  Zostań wybrany Championem przez gracza lub gildię
 2. 2.
  Wybierz rodzaj małpy
 3. 3.
  Użyj małpę w grach
 4. 4.
  Zarabiaj tokeny
 5. 5.
  Twórz, upraduj, hoduj
 6. 6.
  Zyskuj
DIAGRAM 4
 1. 1.
  Zdobądź małpy na rynku (lub Genesis Mint)
 2. 2.
  Wybierz rodzaj małpy
 3. 3.
  Użyj małpę w grach
 4. 4.
  Zarabiaj Merry Berry Juice
 5. 5.
  Hoduj
 6. 6.
  Otrzymaj nową małpę
DIAGRAM 5
 1. 1.
  Zdobądź małpy na rynku (lub Genesis Mint)
 2. 2.
  Kup pakiet NFT, przedmiot NFT, NFT power-up lub wykorzystaj zewnętrzny NFT
 3. 3.
  Użyj małpę w grach
DIAGRAM 6
 1. 1.
  Kup małpy na rynku
 2. 2.
  Wybierz rodzaj małpy
 3. 3.
  Użyj małpę w grach
 4. 4.
  Zarabiaj tokeny LB
 5. 5.
  Rzemiosło
 6. 6.
  Twórz przedmioty
DIAGRAM 7
A. Kup małpy na rynku
B. Wybierz rodzaj małpy
C. Użyj małpę w grach
D. Zarabiaj Rocks
E. Podnieś poziom
F. Ulepsz przedmioty
DIAGRAM 8
 1. 1.
  Kup małpy na rynku
 2. 2.
  Wybierz rodzaj małpy
 3. 3.
  Użyj małpę w grach
 4. 4.
  Zarabiaj banany
 5. 5.
  Podnieś poziom
 6. 6.
  Ulepsz małpy
DIAGRAM 9
Graphical user interface, application

Description automatically generated
 1. 1.
  Kup małpy na rynku
 2. 2.
  Wybierz rodzaj małpy
 3. 3.
  Użyj małpę w grach
 4. 4.
  Zarabiaj Jungle Essence
 5. 5.
  Zaczaruj
 6. 6.
  Twórz power-upy
DIAGRAM 10
Graphical user interface

Description automatically generated
 1. 1.
  Małpy osiągają najwyższy poziom
 2. 2.
  Wszystkie 5 klas małp jest dostępnych pośród potencjalnych członków
 3. 3.
  KingPin set został utworzony pomiędzy członkami
 4. 4.
  Plemię może zostać utworzone
MAIN DIAGRAM
 1. 1.
  Gracze
 2. 2.
  Championi
 3. 3.
  Plemiona (Gildie)
 4. 4.
  Ekosystem gry
 5. 5.
  Gry BAS
 6. 6.
  Zewnętrzne studia gier
 7. 7.
  Metaverse Adventures
 8. 8.
  Rodzaje małp
 9. 9.
  Rynek
 10. 10.
  Pakiety NFT
 11. 11.
  Zewnętrzne NFT
 12. 12.
  Gamester NFT
 13. 13.
  NFT przedmiotów
 14. 14.
  NFT power-upów
 15. 15.
  NFT małp
 16. 16.
  Tokeny LB
 17. 17.
  Rzemiosło
 18. 18.
  Stwórz przedmiot
 19. 19.
  Banany
 20. 20.
  Podnieś poziom
 21. 21.
  Upgraduj małpy
 22. 22.
  Rocks
 23. 23.
  Podnieś poziom
 24. 24.
  Upgraduj przedmiot
 25. 25.
  Jungle Essence
 26. 26.
  Zaczaruj
 27. 27.
  Stwórz power-upy
 28. 28.
  Merry Berry Juice
 29. 29.
  Hoduj
 30. 30.
  Nowe małpy
Page 20

ROADMAP 1.0

APE GENESIS
2. – 3. KWARTAŁ 2021
 • SPRZEDAŻ PRYWATNA
 • PRZEDSPRZEDAŻ PUBLICZNA
 • INTELIGENTNE KONTRAKTY KONKURS I NAGRODY
 • SPERSONALIZOWANY FARMING PLONÓW V1
 • BAS GAME - WERSJA BETA
 • URUCHOMIENIE BAS TESTNETU
 • NFT V1
HALF APE
3. – 4. KWARTAŁ 2021
 • TRYB WALKI BAS DPY
 • TRYB WALKI BAS APE
 • TRYB TURNIEJOWY BAS
 • APLIKACJA NA SYSTEMY iOS I ANDROID
 • NFT V2
 • ITERACJA STRONY I DOŚWIADCZENIA
FULL APE
4. KWARTAŁ 2021 – 1. KWARTAŁ 2022
 • URUCHOMIENIE DAO
 • WERSJA BAS API I SDK
 • INTEGRACJE PARTNERSKIE
 • URUCHOMIENIE TESTNETU KRZYŻOWEGO
 • NFT V3
 • PROTOKÓŁ DECYZYJNY
 • ROZWINIĘCIE EKOSYSTEMU GRY
BLOCK, APE & TWO PAIRS OF SCISSORS
1. – 2. KWARTAŁ 2022
 • DOSTAWCA PŁATNOŚCI I AUTOMATYKA FIAT OFFRAMP
 • EKOSYSTEM GRY KRZYŻOWEJ
 • ROZSZERZENIE EKOSYSTEMU RPG
 • ROZSZERZENIE AR/VR
 • WSPÓŁPRACA POMIĘDZY GRAMI
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYPLATFORMOWA