Education
Search
⌃K

How to add BAS to Trustwallet and Metamask

Paano mag add ng BAS sa Trustwallet at Metamask

TrustWallet

1) Open mo yung TrustWallet then click mo yung option icon sa bandang top right
E:\Downloads\overlays\1.jpeg
2) Scroll down mo lang at hanapin mo yung “Add Custom Token” then click
https://education.blockapescissors.com/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MhMPMOVFgjxQDngQMTe%2Fuploads%2FrCUGuSus3wTFPYYGbcat%2F258998298_935839343953830_7147432642843180981_n.jpg?alt=media&token=70457982-0835-4b91-860c-9a3fa49a050b
**Take note din na dapat naka-set sa “Smart Chain” yung network** 3) Ilagay mo lang itong mga ito sa form Contract Address: 0x8ddeec6b677c7c552c9f3563b99e4ff90b862ebc Name: Block Ape Scissors Symbol: BAS Decimals: 18
E:\Downloads\overlays\3.jpg
Pagkatapos ay pindutin mo lang yung “DONE” Sa top right corner para ma-add mo siya sa iyong TrustWallet

Metamask

1) Open mo yung Metamask mo then click “Assets” tapos scroll down mo lang at click mo yung “ Import waToken”
E:\Downloads\overlays\4.jpg
2) Pag click mo ng “Import Tokens” may lalabas na form, tapos ilagay mo lang itong mga ito sa form
Contract Address: 0x8ddeec6b677c7c552c9f3563b99e4ff90b862ebc Token Symbol: BAS Token Decimal: 18
E:\Downloads\overlays\5.jpg
3) After mo malagay yung mga kailangan click “Add Custom Token”