Education
Search
⌃K

How to manually add Gamester NFTs

How to manually add Gamester NFTS

Gumagana lang ito sa mobile, Hindi kasi support ng Metamask ang makapag view ng NFT gamit ang browser extensionPaano hanapin ang TX sa BSCscan at i-import ang NFTs papuntang Metamask
Sa Metamask i-click lang yung interaction na may contract para sa mint. Dapat ay galling sa blockapescissors.com
https://education.blockapescissors.com/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MhMPMOVFgjxQDngQMTe%2Fuploads%2FNvwuz5ttB4HjexkxxBG2%2Fmint1.png?alt=media&token=2cd7f859-65e5-4d4f-8018-7826e07c8e16
Hanapin lang yung yung arrow sa top right corner tapos click mo lang para mapunta ka sa BSC Transcation(tx)
https://education.blockapescissors.com/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MhMPMOVFgjxQDngQMTe%2Fuploads%2FGXorvVGzkCu8AVgcopv7%2Fmint2.png?alt=media&token=a51c9192-fdbe-4b00-9422-c4f222bcf3ef
Hanapin mo yung tx sa BSCscan.com at i-note kung alin yung mga Gamester Apes ang na-mint mo (TokenId)
https://education.blockapescissors.com/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MhMPMOVFgjxQDngQMTe%2Fuploads%2FOTOVrPKizSdN8LjfrJOS%2Fstaking.png?alt=media&token=569247e1-f35d-44bf-949c-26d904e4b3cb
I-open ang metamask sa mobile at hanapin ang NFT section, at sa bandang ibaba ay i-click ang Import NFTs
https://education.blockapescissors.com/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MhMPMOVFgjxQDngQMTe%2Fuploads%2F6V63iIDavnEuO4qAjLAq%2F255859950_1189597061528472_4985469376905633229_n.jpg?alt=media&token=67451b05-2a51-4031-96c4-b650fd62e465
Ngayon i-enter mo ito sa nakikita mo sa screen
Una ang para sa BAS Collectable contract address: 0x4bd2a30435e6624ccdee4c60229250a84a2e4cd6
Ikalawa ay ang TokenIds na makikita mo sa BSCscan tx tapos ay click import